Trong số các este mạch hở có công thức phân tử C4H6O2 thì có mấy este khi đun nóng với dd AgNO3/ NH3

YOMEDIA

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: Facebook

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong số những este mạch hở sở hữu công thức phân tử C4H6O2 thì sở hữu bao nhiêu este Khi đun rét với dd AgNO3/ NH3
 • Khi cho 1 este X thủy phân vô môi trường xung quanh kiềm nhận được một hóa học rắn Y và tương đối rượu Z.
 • Este X ko no, mạch hở, sở hữu tỉ khối tương đối đối với oxi vì thế 3,125 và Khi nhập cuộc phản xạ xà  chống hoá
 • Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) cho tới Khi phản xạ trọn vẹn nhận được lếu hợp ý nhị chất
 • Cho đôi mươi gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) ứng dụng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M.
 • Xà chống hóa este X đơn chức no chức nhận được một hóa học cơ học Y chứa chấp Na.
 • X sở hữu công thức phân tử C3H4O2. Khi cho tới X phản xạ với hỗn hợp NaOH thu được một thành phầm độc nhất.
 • Đốt cháy 0,8 gam một este X đơn chức được một,76 gam CO2 và 0,576 gam H2O.
 • Cho axit Salixylic (X) (axit o-hiđroxibenzoic) phản xạ với metanol sở hữu H2SO4 quánh xúc tác nhận được metyl Salixylat
 • Hai este A, B là dẫn xuất của benzen sở hữu công thức phân tử là C9H8O2; A và B đều nằm trong phù hợp với brom theo gót tỉ trọng 1:1
 • Hóa tương đối 27,2 gam một este X nhận được 4,48 lít khí ( đo ở đktc). Xà chống X vì thế hỗn hợp NaOH
 • Một lếu hợp ý bao gồm nhị este đều đơn chức, sở hữu 3 nhân tố C, H, O. Lấy 0,25 mol nhị este này phản xạ với dd NaOH
 • Một este đơn chức, mạch hở sở hữu lượng là 12,9 gam ứng dụng đầy đủ với 150ml hỗn hợp KOH 1 M.
 • Cho những hóa học HCOOCH3; CH3COOH; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; CH3COOC(CH3)=CH2; CH3COOC2H5
 • Hợp chất  cơ học X sở hữu bộ phận C, H, O và chỉ chứa chấp 1 group chức vô phân tử.Đun rét X với NaOH thì được X1
 • Xà chống hóa một este (X) đơn chức no vì thế một lượng vừa phải đầy đủ dd NaOH, chỉ nhận được một thành phầm duy nhất
 • Một este đơn chức X (chứa C, H, O và không tồn tại group chức khác). Tỉ khối tương đối của X so với oxi vì thế 3,125.
 • Cho 4,48 gam tổng hợp bao gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ trọng mol là 1:1) ứng dụng với  800 ml dd NaOH
 • Cho este X (C8H8O2) ứng dụng với hỗn hợp NaOH nhận được lếu hợp ý muối bột đều sở hữu lượng phân tử to hơn 70 đvc
 • Hợp hóa học thơm ngát X nằm trong loại este sở hữu công thức phân tử C8H8O2. X ko thể pha chế kể từ phản xạ của axit và ancol
 • Hai este A, B là dẫn xuất của benzen sở hữu CTPT là C9H8O2. A và B đều nằm trong hợp ý Br2 theo gót tỉ trọng 1:1.
 • Este X là dẫn xuất của benzen sở hữu công thức C9H8O2. X ứng dụng được với hỗn hợp Br2 theo gót tỉ trọng 1:1.
 • Este X là hợp ý hóa học thơm ngát sở hữu công thức phân tử là C9H10O2. Cho X ứng dụng với hỗn hợp NaOH tạo ra nhị muối
 • Este X là dẫn xuất của benzen sở hữu công thức C9H8O2. X ứng dụng được với dd Br2 theo gót tỉ trọng 1:1.
 • Este X là dẫn xuất của benzen sở hữu công thức C9H8O2. X ứng dụng được với dd Brom theo gót tỉ trọng 1:1.
 • Este X sở hữu công thức C9H8O2 ứng dụng với hỗn hợp NaOH tạo ra trở thành 2 muối bột và nước .
 • Một lếu hợp ý A  bao gồm 2 este X, Y sở hữu nằm trong công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa chấp vòng benzen.
 • Đốt cháy 1,7 gam este X cần thiết 2,52 lít oxi (đktc), chỉ sinh rời khỏi CO2 và H2O với tỉ trọng số mol  = 2.
 • Một hóa học cơ học X sở hữu công thức giản dị và đơn giản là C4H4O ứng dụng vừa phải hỗn hợp KOH độ đậm đặc 11,666%.
 • Cho 2,76 gam hóa học cơ học A chứa chấp C, H, O ứng dụng với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, tiếp sau đó chưng khô

AANETWORK

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

BÀI VIẾT NỔI BẬT