Không thời gian chăm sóc nên cho ra đi bớt đám gà Serama gà 2thg,3thg...v.v..Lớn nhỏ nhiều màu
Vài tấm hình tượng trưng:
Bầy gà mái:


Bầy gà trống:ALO: 0985.281.639 (CHÚ ĐỨC)
463/3 Nguyễn Văn Công, GÒ VẤP
Thank AE Quan Tâm